Làm sao để cơ bắp phát triển ?

Làm sao để cơ bắp phát triển ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Thu Ha Tran
Reviewer: Nelson Dinh
nguồn: What makes muscles grow- - Jeffrey Siegel

Author

image
Bèo

Relate post

Tiếng bẻ khớp từ đâu mà có?

206 views 0 comments

Xương phát triển như thế nào ?

427 views 0 comments

Các giai đoạn thoái hoá khớp gối

455 views 0 comments

Comments (0)