Làm sao để cơ bắp phát triển ?

Làm sao để cơ bắp phát triển ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Thu Ha Tran
Reviewer: Nelson Dinh
nguồn: What makes muscles grow- - Jeffrey Siegel

Author

image
Bèo

Relate post

Comments (0)