Chất nhầy giúp chúng ta khỏe mạnh

Chất nhầy giúp chúng ta khỏe mạnh
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Nhân Nguyễn
Reviewer: Thu Ha Tran
nguồn: How mucus keeps us healthy - Katharina Ribbeck

Author

image
Bèo

Relate post

Cái gì tạo ra mùi cơ thể của chúng ta ?

649 views 0 comments

Bệnh AL amyloidosis

266 views 0 comments

Comments (0)