Sỏi thận hình thành như thế nào ?

Sỏi thận
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Thế Hoàng Nguyễn
Reviewer: Giang Hà
nguồn: What causes kidney stones- - Arash Shadman

Author

image
Bèo

Relate post

Tiểu són áp lực ở phụ nữ

241 views 0 comments

Thăng bằng kiềm toan

210 views 0 comments

Tạo nước tiểu - Chức năng của nephron

237 views 0 comments

Comments (0)