Tại sao phải tiêm ngừa cúm mỗi năm ?

Tại sao phải tiêm ngừa cúm mỗi năm ?
=========
Thuyết minh: Bèo
Nhạc nền: Youtube library
Translator: Sophie Dang
Reviewer: Bito Đặng
nguồn: Why do you need to get a flu shot every year- - Melvin Sanicas

 

Videoyhoc.com

Author

image
Bèo

Relate post

Comments (0)